Mācību cikls "Darbinieku digitālās komunikācijas un sadarbības prasmes" - valsts un komercorganizācijām