Ko ņemt vērā personīgajā zīmolvedība 2024.gadā?

Ieskata video versija: SKATIES


Sācies jauns gads un ir laiks aplūkot, kas jāņem vērā veidojot personīgo zīmolu 2024. gadā. Sākšu ar to, ka var droši atzīt, ka personīgā zīmola izveide būs aktuālāka kā jel kad agrāk. Bet, lai labāk saprastu šo gadu, mums ir jāatskatās 2023. gadā.


Pirmkārt, personīgās zīmolvedības priekšplānā mums bija AUTENTISKUMS. Tas nozīmē, ka mums būt tādiem, kādi esam - dabiskiem, neizliekoties par kādu citu, nesamākslotiem. Otrkārt, savu zīmolu arvien vairāk ieteicu balstīt uz MĒRĶIEM UN VĒRTĪBĀM. Šis virziens ir ļoti svarīgs Z paaudzes pārstāvjiem, kas virza šo jautājumu dienaskārtību. Treškārt, 2023. gadā mēs runājām, ka svarīgi ir parādīt CILVĒCIKUMU. Tagad ļoti daudz mēs pievēršamies empātijai. Emocionālā inteliģence kļūst arvien svarīgāka dažādu līmeņu vadītājiem. Ceturtkārt, PERSONĪGS PROFESIONĀLIS ir nākamais aspekts, kas mums bija jāņem vērā. Mēs varam nekautrējoties rādīt ka esam ne tikai profesionāļi, bet arī cilvēki, daloties ar savām interesēm un dzīves aspektiem, kas mūs padara unikālus, veido sasaistes punktus ar citiem cilvēkiem. Un, piektkārt, jaunpienācējs pajājuša gada sākumā – digitālo vidi papildināja MĀKSLĪGĀ INTELEKTA sniegtās iespējas mums. Iespējas un riski, kas mums, veidojot zīmolu, ir jāņem vērā.

Pēdējais gads iezīmēja mākslīgā intelekta (MI) strauju attīstību. Digitālajā vidē mēs varam izmantot dažādus rīkus, piemēram, ģeneratīvos sarunbotus, lai radītu saturu un komunicētu savu zīmolu. Droši var teikt, ka tieši 2024. gadā šis pagājušajā gadā minētais piektais elements, šobrīd ir jāpakārto pirmajā vietā. Gan tāpēc, ka tas sniedz unikālas iespējas zīmola vešanā, gan tāpēc, ka tas arī rada jaunus riskus mūsu digitālajai reputācijai un var nojaukt ceļu izplānotajai zīmolvedībai. Ikvienam šobrīd ir pieejami jauni ģeneratīvi MI rīki, kas spēj radīt vizuālo attēlu, balsi kā izraudzītam cilvēkam. Līdz ar to jauns saturs, pat ne mūsu pašu veidots, var negaidīti parādīties interneta vidē. Saturs, kurš var mest pelēku ēnu uz mūsu reputāciju. Tāpēc privāto datu aizsardzības jautājumi ir liels izaicinājums, kurš ir aktuāls ikvienam – pat tiem, kas domā, man nav intereses par MI un tā iespējām.

Atgriežoties pie 2023. gada pārējiem elementiem, tie var daļēji būt spēks kā stiprināt savu “es”, gan joprojām ievērojot autentiskumu, balstot savu zīmolu uz vērtībām, parādot cilvēcīgumu. Visi kopā var palīdzēt atklāt un stiprināt sava īstā “es” īpašumu atšķirībā no mākslīgi rādītā. Tāpēc arī šie elementi šogad ir būtiski zīmolvedības grozā. Ne vienmēr vajag skriet līdzi jaunām tendencēm, jo tās arī var skādēt savam autentiksumam, atpazīstamībai, cilvēciskuma parādīšanai. Piemēram, videokonferenču vidē tiek piedāvāts izmantot avatarus. Ilustrētus cilvēkus, kura līdzība ir gauži tālu no patiesās cilvēka izskata. Ir neiespējama reaktīva ķermeņa valodas komunikācija, kas nozīmē, ka komunikācijas laikā nav iespējams nolasīt vēl ar ķermeņa valodu pausto signālu vēstījumu. Jā, avatariem, piemēram, MS Teams piedāvā piešķirt dažas emocijas, bet tās ir reaktīvas. Tāpēc cilvēka spēks ir viņš pats. Klātesamības komunikācija, arī digitālā vidē, nodrošinās autentisku, uzticamu un cilvēcisku iespaidu.


Runājot par personīgo zīmolvedību 2024. gadā Marks Shefers, ASV mārketing eksperts, norāda ka dziļviltojumu laikā mēs pievērsimies tiem, kam uzticamies. Proti, laikā, kad apšaubām visu, ir daudz viltus informācijas viens no liekākajiem mūsu kapitāliem būs UZTICĒŠANĀS kredīts. Otrs, viņš, vērojot neuzticēšanos medijiem, atzīmē lielu VIEDOKĻU VEIDOTĀJU lomu. Un , trešais, kad MI apdraud arī mūsu karjeras, radot vēl lielāku konkurenci, tad ieguvēji būs tie, kas būs zināmi un uzticami.

Kopumā līdz ar to ir jāatzīst, ka mēs kā cilvēki varam ietekmēt un izmantot MI, lai stiprinātu savu reputāciju un atšķirtos no robotiem. Uzticamība un cilvēciskums ir atslēgas faktori, lai stāvētu pretī digitālajiem izaicinājumiem. Pēdējo gadu laikā ir strauji pieaugusi vajadzība aktīvi attīstīt digitālās komunikācijas prasmes. Šobrīd ar MI iespējām un riskiem, šīs prasmes ir vēl svarīgākas, un, kā norāda 2024. gada Pasaules ekonomikas foruma MI diskusiju dalībnieki, būtiski ir attīstīt kritisko domāšanu, būr radošiem kā cilvēkiem, saglabāt vēlmi mācīties un iekļaut tehnoloģijas. Autentiskums, empātija un digitālā gudrība ir svarīgi, lai izveidotu un uzturētu savu digitālo personīgo zīmolu šajā digitālajā laikmetā un vienlaicīgi rūpētos par savu zīmolu kopumā.